Formål:

At give de studerende forståelse for ledelsesdimensionen i deres kommende

ingeniøransættelse.

At give de studerende ledelses- og organisationsforståelse for at kunne definere

ledelsesopgaver med henblik på at kunne planlægge og gennemføre disse i relation til

konkrete ingeniør ansvarsområder.

Indhold:

Kurset vil tage udgangspunkt i, at ingeniører i deres ansættelse, udover de teknisk

faglige ansvarsområder, ofte får et ledelsesansvar på et eller andet niveau i

organisationen. Ledelsesopgaverne indeholder både planlægnings- og

implementeringsovervejelser, ligesom integration af forskellige ansvarsområder er

indeholdt. Den generelle forståelse af virksomhedsledelse indeholder:

Organisationsforståelse og ledelsesformer

Lederroller og menneskesyn

Den lærende organisation

Ledelsesopgaverne kan metodisk være funderet i:

projektledelse

forandringsledelse

medarbejderdeltagelse

Udgangspunktet for ledelsesopgaverne vil i kurset være konkrete ansvarsområder som

arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og produktansvar. Disse ansvarsområder skal ofte

integreres, så integrationsmekanismer vil være en yderligere dimension af

ledelsesopgaven.

Forudsætninger:

Ingen

Omfang:

1 ECTS

Placering:

0010

Kategori:

SE