Formål:

At give de studerende forståelse af hvorledes videnskabeligt arbejde tilrettelægges, udføres

og resultaterne kommunikeres.

At sætte de studerende i stand til at anvende metoder til formidling af videnskabelige

resultater.

At sætte de studerende i stand til at anvende det engelske sprog til kommunikation af

forskningsmæssigt arbejde.

Indhold:

Videnskabelig arbejdsmetode

Tillæggelse og strukturering af videnskabelig arbejde.

Søgning, fravalg og vurdering af videnskabelig litteratur og anden information, herunder

anvendelse af Internettet.

Metoder til kommunikation af forskning og forskningsresultater

Metoder til udarbejdelse af abstrakt, poster, videnskabelig artikel, konference-indlæg.

Mini symposium, SEMCON

Udarbejdelse og præsentation af abstrakt, poster og konferenceindlæg.

Sprogundervisning i engelsk

Skriftlig og mundtlig fremstilling

Omfang:

3 ECTS

Placering:

111

Kategori:

PE