Formål:

At kunne anvende den klassiske modkoblingsteori for dynamiske systemer

Indhold:

Specifikationer i tidsdomæne og frekvensdomæne (frekvenskarakteristikker og s-plan).

Feedback -og feedforwardregulering.

Stationære fejl og systemtyper.

Tidsdomæneanalyse. Stigetid, indsvingningstid, oversving.

Frekvensdomæneanalyse. Båndbredde, crossoverfrekvens, fase -og forstærkningsmargin.

S-plansanalyse. Rodkurver.

Stabilitet. Routh -og Nyquiststabilitetskriterier.

De klassiske regulatorer.

Forudsætninger: E3 og E4 eller D3 og D4.

Omfang: 1M

Kategori: SE

Prøve: Kurset bedømmes ved en 2 timers individuel skriftlig prøve. Der opnås bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået".