Formål:

At give de studerende viden om systemidentifikation generelt og forståelse af

specielt klassisk systemidentifikation baseret på parametriske modeller. Der

fokuseres på at give forståelse af den grundlæggende metode anvendt på simple

systemer med et output og højst et input.

Indhold:

Kurset omhandler diskrettids modellering af dynamiske systemer med et støj input og

evt. et måleligt input. Modellen findes udfra eksperimentelle målinger af output og et

evt. input. Resultatet beskrives enten som de estimerede parametre i en modelstruktur

eller som den tilsvarende frekvensdomæne beskrivelse.

Generel introduktion til modellering og systemidentifikation.

Teori- og eksperimentbaserede modellerings metoder.

Parametriske og ikke parametriske metoder og modeller.

Prediktionsfejlmetoden.

Den generelle metode. Dens overordnede virkemåde og egenskaber.

Ikke-rekursive metoder.

Mindste kvadraters metode / modeller med lineær prediktor

Gauss-Newtons metode / modeller med ulineær prediktor

Rekursive og adaptive metoder.

Mindste kvadraters metode / modeller med lineær prediktor

Gauss-Newtons metode / modeller med ulineær prediktor

Tilfældige og systematiske fejl.

Forudsætninger:

Kurserne tilbagekoblingsteori 2 og signalbehandling 1 fra 5. semester og

Statistik 1 (F6-2) og Stokastiske processer 1 (F6-3).

Omfang:

1 ECTS

Placering:

1000

Kategori:

SE