Formål:

  1. At give kendskab til datamaters opbygning og funktion.
  2. At give indblik i de programmelsystemer. der skal være til stede, for at en given datamat kan tilbyde omgivelser for afvikling af brugerprogrammel.
  3. At kunne udvikle struktureret programmel til håndtering af en centralenheds ydre enheder.

Indhold:

    1. A. Maskinel 1. (1 M)

- CPU, ordlængde, registre, mikrokode, instruktionstyper

- Von Neumann og Harvard

- Adresserum, i/o-håndtering, interrupt-mekanismer.

- Basale digital-logiske komponenter og deres koblinger

- Lager og ydre enheder

  1. B. Maskinel 2. (1 M).

- Selekteringskredsløb

- Interfacing

- A/D og D/A konvertering

- Seriel kommunikation

- Eksempler på bus-standarder. (VME, ISA)

  1. C. Maskinnær programmering (2M)

- Højsprog contra maskinsprog. Assembler, linker, loader.

- Operativsystemer

- Struktureret og modulær assembler-programmering. Debugger.

- Topdown design, bottom-up coding. Parameter-overførsel. Runtime fejl.

- I/O håndtering. Polling, interrupt. Opsætning af kode. Protokoller.

Forudsætninger: 3 semester.

Omfang: 4 moduler

Kategori: PE