Formål:

At sætte de studerende i stand til at anvende statistiske metoder i ingenørmæssige

projekter.

Indhold:

Variansanalyse med een og flere faktorer, samt med og uden vekselvirkning.

Lineær og ulineær regressionsanalyse i een og flere dimensioner. Test for

regressionsparametre. Residualanalyse. Polynomialregression.

Anvendelse af statistik på realistiske data ved hjælp af computerprogrammer, f.eks.

MATLAB.

Forudsætninger:

Grundlæggende matematisk analyse og kontinuert matematik (E3-1/D3-1) samt

Sandsynlighedsregning (F6-1) og Statistik 1 (F6-2).

Omfang:

1 ECTS

Placering:

1000

Kategori:

SE.