Formål:

o At give de studerende viden om de fysiske og/eller biologiske forhold, som betinger

tilblivelsen af optiske, biologiske og akustiske signaler.

o At give de studerende forståelse af metoder, som anvendes ved konvertering af fysiske

variable til elektriske signaler, samt deres opsamling og lagring.

Indhold:

Signalers oprindelse.

o Optiske signaler, herunder definition af lys samt lysudbredelse og lysgenererende kilder.

o Biologiske signaler, f.eks. EKG, EEG, EMG og ENG.

o Akustiske signaler, herunder tale- og musiksignaler.

o Optiske, biologiske og akustiske signalers amplitude- og frekvensmæssige

karakteristika.

o Simple modeller for centrale signal-kilder.

Signalers registrering.

o Transducere; fysiske principper til omsætning af optiske, biologiske og akustiske

signaler til elektriske størrelser, herunder billeddannelse og ikke-billeddannelse censorer,

elektroder mikroforner samt strain-gauges og accellerometre.

o Fejlintroducerende parametre ved signalregistrering, herunder transduceres linearitet og

båndbredde.

o Lagringsmedier

o Kodnings- og kompresionsstandarder

Forudsætninger:

Forståelse af elementær fysisk-teori.

Omfang:

2 ECTS

Kategori:

PE