Formål:

At bibringe viden om grundlæggende begreber vedrørende sandtidssystemer. At bibringe forståelse for teori og metode til analyse af sandtidssystemer samt sætte de studerende i stand til at anvende teori og metode på konkrete indlejrede systemer.

Indhold:

Modellering af omgivelser - herunder periodicitet/afhængighed.

Skeduleringsprincipper for periodiske uafhængige tasks - herunder Premptive/nonpreemptive, Round Robin, Fixed priority scheduling, Rate/Deadline Monotonic Prioritering. 

Skeduleringsprincipper for periodiske afhængige tasks - Priority ceiling

Skeduleringsprincipper for aperiodiske tasks - herunder Earliest Deadline First

Forudsætninger:

E4

Omfang:

1 M

Kategori:

PE