Formål:

o At give den studerende forståelse af den digitale signalprocessors interne arkitektur,

virkemåde og programmering.

o At sætte den studerende i stand til at anvende centrale teorier og metoder vedrørende

realtids-implementation af digitale algoritmer på signalprocessorer.

Indhold:

Digitale Signalprocessorer.

o Definition af Cost-funktion; Areal, Tid, Støj og Effekt.

o Relationer mellem Algoritmer og Arkitekturer, herunder Von Neuman, Harvard og

Modificeret Harvard.

o Datapath-topologi.

o Memory- og bus-organisation.

o Adresseringsprincipper og adressegeneratorer.

o Pipeline, programkontrol og kodningsprincipper.

o Instruktions- og data-cache

o Instruktionssæt eksemplificeret v. state-of-the-art DSP'ere.

o Udviklingsværktøj.

Realisation af digitale algoritmer.

o Kvantiseringseffekter; Tid, Variable, Koefficient.

o Begrebet "støjvarians" samt beregning af SNR på udgangen af digitale filterstrukturer.

o Metoder til skalering af digitale filterstrukturer.

o Transformation til støjoptimal State Space struktur.

o Lattice-filterstrukturen.

o Pol/nulpunkt-parring, sektionsrækkefølge og dødbåndseffekter.

o Realisation af DFT-algoritmer.

o Heltals op- og nedsampling.

Realisation af centrale hardware-enheder.

o AD-konvertere med stor nøjagtighed.

o Busstandarder; eksempelvis IIC-bus, Intel's USB og IEEE 448 instrumenteringsbus.

Forudsætninger:

Systemarkitekturer og -integration (D4/E4-12), samt Signalbehandling (E5-2/D5-1).

Omfang:

3 ECTS

Placering:

210

Kategori:

PE