Formål:
Med udgangspunkt i en valgt objektorienteret metode at indlære dokumentation, analyse og design for større programmelsystemer.

Indhold:
Til sikring af indlæring bør et case studie anvendes. Opgaveregning vil være af mindre omfang end sædvanligt, til gengæld må påregnes anvendt mere tid på forståelse f.eks. gennem et udvidet engagement i forhold til det anvendte case. UML anvendes. Objektorienteret analyse (OOA) af systemer Begrebsdannelse og problemforståelse af Objekter og klasser Modeldannelse og håndtering af krav Objektorienteret design (OOD). Principper for design Arkitekturer Struktur og strategi for implementation
Forudsætninger:
Kendskab til UML vil være en fordel eller forventes erhvervet som selvstændig aktivitet.
Omfang: 
1 M
Kategori: 
PE