Formål:

At give de studerende forståelse af en række numeriske metoder gennem såvel en

teoretisk gennemgang som en praktisk afprøvning via programeksempler og

programmeringsopgaver.

Der gives i den forbindelse forståelse for de numeriske metoders

beregningsnøjagtighed og dennes indflydelse på de opnåede resultater.

Indhold:

Løsning af lineære ligningsystemer

Gauss elimination, pivotering, fejlanalyse, konditionstal.

Løsning af ulineære ligningsystemer

Bisektion, Taylor-rækker, Newtonmetoden, sekantmetoden.

Optimering

Mindste kvadraters metode, gradientmetoder, Newtonmetoden.

Løsning af sædvanlige differentialligninger

Euler-metoder, Runge-Kutta metoder, fejlanalyse, metodens orden.

Løsning af partielle differentialligninger

Finite difference metoder

Forudsætninger:

Diskret matematik og Kontinuert matematik.

Omfang:

1 ECTS

Kategori:

SE