Navn: Netværk og datakommunikation

Formål:

At give den studerende indsigt i principper og teknikker i moderne datanet.

Indhold:

  1. Basale netværksbegreber (1 M)

- OSI-modellen og protokolbegrebet

- Lag 1 og 2, herunder basal datatransmission, MAC, LLC, HDLC,

- sliding window

·     Specifikke netværk og deres programmering (1 M)

- Internet, herunder IP, UDP, TCP, TLI, sockets, RPC, client-server

- Kort om andre net

·     Protokoldesign (1 M)

- Protokol specifikation

- Protokol verifikation

- Protokol test

Forudsætninger: Programmeringserfaring svarende til DI3 og DI4 Omfang: 3 moduler Kategori: PE