Formål:

At give den studerende indsigt i principper og teknikker i moderne datanet.

Indhold:

  1. Basale netværksbegreber (1 M)

- OSI-modellen og protokolbegrebet

- Lag 1 og 2, herunder basal datatransmission, MAC, LLC, HDLC,

- sliding window

Forudsætninger:  

Systemarkitektur og -integration og Programmering, algoritmer og datastrukturer på E4.

Omfang: 

1 modul 

Kategori:  

PE