Formål:

At kunne anvende multiprogrammering i praktiske datatekniske problemstillinger, at kunne anvende grundlæggende konstruktionsprincipper i forbindelse med simple indlejrede systemer.

Indhold:

·   

Taskbegrebet (tilstande, virtuelle maskiner, m.m.).

Intertaskkommunikation, herunder synkronisering og dataudveksling.

Mapning af tasks på processorer (pseudo- og ægte parallelitet, heterogenitet/homogenitet).

 

Forudsætninger:

E4

Kategori:

PE

Omfang:

1 M