Formål:

At give forståelse af nogle af de problemer, der knytter sig til konstruktion af komplicerede systemer.

At introducere nogle af systemteoriens metoder og det hermed forbundne begrebsapparat, som anvendes til løsning af disse konstruktionsproblemer, specielt vedr. konstruktion af mikrodatamatsystemer.

Indhold:

  1. System/omverden.

Systembegrebet, systemteori, modeller. Et systems livsløb.

SPU: Struktureret Program Udvikling.

Systemafgrænsning. Kravspecifikation og accepttest, brugervejledning.

Dokumentation

  1. Systemaspekter.

System-opdeling.

Analyse og design.

Systembegreber og -modeller.

  1. Systemdesign.

Procesdesign. Top down. Bottom up. Kritisk problem først.

Software engineering. Kravsspec.

  1. Moduldesign.

HW/SW. Design. Sprog- og program-typer.

Fejlhåndtering.

Implementation.

  1. Afprøvning.

Simulering, prototyping og test. Modulintegration.

  1. Afslutning.

Accepttest. Reviews. Dokumentation.

Forudsætninger: E3

Omfang: 1M

Kategori: PE