Formål:

At udvikle de studerendes kendskab til og forståelse af matematiske teorier og metoder og at bruge disse teorier og metoder med henblik på anvendelser inden for andre fagområder, samt at give dem færdighed i at argumentere og ræsonnere ud fra givne forudsætninger.

Indhold:

Komplekse tal og rødder i polynomier.
Lineære differentialligninger med konstante koefficienter.
Vektorrum, herunder dimension, basis, basisskift.
Lineær afbildning.
Matrix repræsentation.

Forudsætninger: Matematik 1A.

Omfang: 3 M.

Placering: 2. semester.