Formål:

At give de studerende tilstrækkelige forudsætninger for at analysere

samplede signaler og lineære, diskrete dynamiske systemer

Indhold :

1.  Kompleks funktionsteori

- Laurent rækker, residueregning

- Beregning af relle integraler via residueregning

2.  Tidsdiskrete systemer

- Z-transformationen

- Differensligninger

- Kausalitet

- Sampling theoremet

- Anti-aliasering

3.  Lineær algebra

- Det simple og det udvidede matrixegenværkdiproblem

- Unitære transformationer, simularitetstransformationer

- Kvadratiske former og variationsprincipper

     4. Induktion og rekursion

- Simpel heltalsinduktion og rekursion

- Kompleksitet

          - Søgning og sortering

Forudsætninger:

Matematik og fysik svarende til den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse, samt kurset Matematik 1.

 

Omfang:

         3M

 

Kategori:

         SE

 

Prøve:

         Kurset bedømmes ved en 4 timers individuel skriftlig prøve. Der opnås bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået".