Formål:

At udvikle de studerendes kendskab til og forståelse af matematiske teorier og metoder og at bruge disse teorier og metoder med henblik på anvendelser inden for andre fagområder, samt at give dem færdighed i at argumentere og ræsonnere ud fra givne forudsætninger.

Indhold:

Elementære funktioner.
Reelle funktioner af to og tre reelle variable.
Partielle afledede.
Sammensat differentiation.
Lineær approximation.
Gradient.
Retningsafledede.
Extremums bestemmelse.
Plan og rumintegral.
Reduktion til polære og sfæriske koordinater.
Vektorer i Rn.
Matrixalgebra.
Lineære ligningssystemer.
Determinanter.

Forudsætninger: A-niveau i matematik.

Omfang: 5 M.