Formål:

At give kendskab til og erfaring med basale teknikker og værktøjer til laboratoriemæssig verifikation af elektriske systemers virkemåde.

Indhold:

Måletekniske forholdsregler

Måletekniske metoder

El-sikkerhed

Reproducerbarhed

Strøm, spænding og effekt

Impedansforhold

Frekvenskarakteristik

Usikkerhedsberegning

Omfang: 1M

Kategori: PE