Formål:

At give de studerende forståelse af den lineære algebra og dens anvendelse, herunder

lineære ligningssystemer, lineære rum, egenproblemer.

Indhold:

Lineære ligningsystemer, matrixformulering, determinant.

Lineære rum, lineær afhængighed, underrum, basisvektorer.

Lineære afbildninger, definitionsmængde, billedmængde, basisskifte.

Egenproblemer, egenværdi, egenvektor, diagonalisering.

Euklidiske vektorrum, ortogonalitet, Gram-Schmidt ortogonalisering, skalarprodukt,

singular værdi dekomposition.

Forudsætninger:

Kontinuert matematik (E3-1/D3-1)

Omfang:

1 ECTS

Placering:

1000

Kategori:

SE