Formål:

At give grundlæggende forståelse af kredsløb indeholdende resistive, kapacitive og induktive kredsløb samt evne til at foretage analyse af stationære og transiente forløb i disse kredsløb.

Indhold:

Ideelle generatorer.

Styrede generatorer.

Ideelle resistive, kapacitive og induktive komponenter samt transformatorer.

          Kirchoff's love

Knudepunkts- og maskeligninger.

Superpositionsprincippet.

Thevenin og Mayer-Norton ækvivalenter.

Operationsforstærkere

Første- og andenordens systemer.

          Anvendelse af Laplacetransformation

Kredsløbsfunktioner

Frekvensanalyse.

Bodeplot.

Pol/nulpunktsanalyse.

Forudsætninger:

Matematik og fysik svarende til den teknisk naturvidenskabelige basis uddannelse. Samtidigt kursus i Kontinuert matematik.

 

Omfang:

          2 moduler

 

Kategori:

          SE

 

Prøve:

Kurset bedømmes ved en individuel skriftlig prøve fælles med Kredsløbsteori 2. Denne samlede prøve er en 4 timers prøve. Der opnås bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået".