Formål:

At give de studerende en introduktion til emner fortrinsvis fra den klassiske fysik. Disse emner illustreres bl.a. ved anvendelse på mikroskopiske systemer som molekyler med henblik på at kunne beskrive nogle egenskaber for faste stoffer.

Indhold:

Kinematik i een og to dimensioner.
Newtons love, energi, arbejde og effekt.
Kraft- og impulsmoment.
Elastiske og uelastiske kollisioner.
Harmonisk bevægelse, bølger og bølgeudbredelse.
Varmestrømning, termodynamikkens 1. hovedsætning.
Molekyler og gasser, termodynamikkens 2. hovedsætning.
Coulomb's lov.
Elektrisk felt.
Elektriske strømme.
Lorentz kraft og magnetisk felt.
Materialers egenskaber, bindinger i faste stoffer.

Forudsætninger: Ingen.

Omfang: 5 M.

Placering: 2. semester.