Formål:

At præsentere den grundlæggende

·     Teori for elektromagnetisme.

·     Teori for transmissionsledninger.

·     Maxwellske feltteori.

Forudsætninger:

Kurset i Vektoranalyse på E3

Omfang: 2M

Kategori: SE

Indhold:

- Quasistatiske elektriske felter.

- Quasistatiske magnetiske felter.

- Kræfter og momenter i magnetfelter.

- Magnetiske materialer.

- Transmissionsledningers primære og sekundære konstanter.

- Telegrafligningen og løsninger til denne.

- Impulstransmission.

- Refleksioner.

- Smithkort.

- Ideelle ledninger og ledninger med tab.

- Statiske felter.

- Maxwells ligninger.

- Udbredelse af plan EM-bølge i tabsfrit medium med vinkelret indfald (primære og sekundære mediekonstanter, transmissionsledningsanalogi.

- Udbredelse af bølger i ledere (indtrængningsdybde,afskærmning, strømfortrængning, overflademodstand).

- Udbredelse af bølger i medier med tab (kompleks permittivitet, dæmpningskonstant, polariserede bølger, Snells lov).Forudsætninger:

Kurset i Vektoranalyse på E3.

Omfang:

2 M

 

Kategori:

SE

 

Prøve:

Kurset bedømmes ved en 3 timers individuel skriftlig prøve. Der opnås bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået".