Formål:

At give indlæring i analyse, syntese og implementering af basale digitale kredsløb på forståelsesniveau.

Indhold:

  1. Logiske byggeblokke (15%)

Logiske byggeblokke (AND, OR, NAND, NOR, EXOR og invertere).

Teknologier (TTL, CMOS mm.). Læsning af datablade.

Elektriske karakteristika derunder ind/udgangskarakteristik.

  1. Kombinatoriske netværk (20%)

Modeldannelse, analyse- og syntesemetoder udfra forskellige problemformuleringer (verbal, tidsdiagrammer, sandhedstabel).

Switching (Booles) algebra.

Minimalisering og realisation vha. diskrete logiske byggeblokke. Hazard.

Multiplexere, kodere og dekodere.

  1. Multivibratorer (20%)

Grundkoblinger for monostabile og astabile kredsløb. Typer af bistabile (flip-flops), sandhedstabeller, eksitationstabeller og asynkrone koblinger for flip-flops. Latche. Tidsforhold.

  1. Sekventielle netværk (45%)

Modeldannelse, analyse- og syntesemetoder for synkrone netværk. Analysemetoder for asynkrone net. Realisation. Hazard. Tællere og skifteregistre.

Forudsætninger:

Matematik og fysik svarende til den teknisk naturvidenskabelige basis uddannelse.

Omfang: 2 moduler

Kategori: PE