Formål:

At give de studerende et kendskab til datalogiske grundbegreber og principper i en så almen form, at det kan understøtte problemløsning ved hjælp af datamater uden at forudsætte specifikke programmeringssprog. Målet med kurset er at give de studerende en teoretisk viden, som kan understøtte den videre anvendelse af edb. Specifikt er målene med kurset at give de studerende:
En grundlæggende introduktion til datamaters og programsystemers opbygning og funktion,
en grundlæggende programmeringsfærdighed,
en forståelse af datalogiske grundbegreber knyttet til data, kontrol, algoritmer, abstraktion, struktur og korrekthed.

Indhold:

Introduktion til datamaskinen og operativsystemer
Introduktion til programmeringssprog og applikationer
Algoritmebegrebet
Grundlæggende programmeringsbegreber: Data og kontrolstrukturer
Abstraktion: Procedurer og funktioner
Introduktion til dataabstraktion

Forudsætninger: Ingen.

Omfang: 2 M.

Placering: 1. semester.