Formål:

o At give den studerende forståelse af teorier, som anvendes ved udførelse af beregninger i

analoge og digitale kredsløb.

o At sætte den studerende i stand til at anvende metoder til design, realisation og test af

analoge kredsløb med lineære og ulineære funktioner samt digitale regneenheder.

Indhold:

Analog regneteknik.

o Metoder til design af analoge kredsløb vha. OpAmps.

o Analoge funktionskonvertere og -generatorer, PLL, AGC.

o Analoge multiplikatorer og logaritmeenheder.

o Low Noise forstærkerdesign.

o Forstærkere med høj indgangsimpedans.

Digital regneteknik.

o Digitale talrepræsentationer.

o Principper for aritmetiske operationer; Add, Mul, Div, Sqrt.

o Digitale kredsløb til bitparallelle beregninger samt deres areal- og tidsmæssige

kompleksitet.

o Aritmetisk Logisk Enhed --- opbygning og virkemåde.

Forudsætninger:

Analog kredsløbsteori (E3-2/D3-11), digital kredsløbsteori (E3-12/D4-11), samt

tilbagekoblingsteori (E3-13/D5-1).

Omfang:

2 ECTS

Placering:

110

Kategori:

PE