Formål:

o At give de studerende forståelse af filtres indvirkning på signaler

o At give de studerende viden om nogle filtertypers karakteristika

o At sætte de studerende i stand til at anvende ovenstående til valg af filtertyper til konkrete

applikationer

o At give de studerende forståelse af nogle syntesemetoder og realiseringsformer for analoge

filterkredsløb, og sætte dem i stand til at anvende enkelte metoder til design af

o sådanne kredsløb

o At give de studerende viden om filtres følsomhed over for komponenttolerancer

o At give de studerende viden om analoge tidsdiskrete filtre (``Switched Capacitorfiltre'')

Indhold:

Filterapproximationer (Butterworth-, Chebyshev-, Bessel- og elliptiske- filtre)

Frekvensdomænerepræsentation

o Overføringsfunktion

o Poler og nulpunkter,

o Amplitude- og fase- response

o Gruppeløbetid

Tidsdomænerepræsentation

o Impuls- og step-respons

Frekvens- og impedans-skalering

Frekvenstransformationer (Lavpas til højpas, lavpas til båndpas, lavpas til båndstop)

Realisation af filtre

o Passive netværk, aktive netværk

o Design- og simuleringsværktøjer

Følsomhedsanalyse og analoge tidsdiskrete filtre (Switched Capacitor-filtre)

Forudsætninger:

Analog kredsløbsteori og laplacetransformation svarende til niveau efter D5/E5

Omfang:

1 ECTS

Kategori:

PE