Formål:

At sætte de studerende i stand til at kunne anvende basale halvlederkomponenter; dioder, transistorer og ideelle operationsforstærkere.

Indhold:

  1. Basale diodemodeller og -koblinger (15%).

Basale diodekredsløb; PN-junction, diodeligningen, stor/småsignalmodeller, grafisk analyse.

Diodekoblinger; ensrettere (en- og trefasede), brokoblinger.

  1. Basale transistormodeller og -koblinger (55%).

PNP- og NPN-transistorer. MOS-transistorer.

Modeller for transistoren; Ligninger, grafer (ind- og udgangskarakteristik), lav- og højfrekvensmodeller.

Arbejdspunktberegning og -analyse.

Transistorens grundkoblinger; fælles emitter, basis og kollektor samt differensforstærker. Lineære småsignalmodeller ved middelfrekvenser.

Transistorforstærkerens lavfrekvensrepons.

Transistoren som effektkomponent. Termiske forhold.

  1. Den ideelle operationsforstærker (30%).

Den ideelle operationsforstærker.

Inverterende, non-inverterende kobling. Differensforstærker, instrumenteringsforstærker. Summationsforstærker. U/I-konverter, I/U-konverter. Integrator, differentiator. Komparator. Aktive filtre.

Forudsætninger:

Analog kredsløbsteknik senest samtidig.

Omfang: 3M

Kategori: PE