Formål:

At give den studerende forståelse af metoder til evaluering af DSP-algoritmers

beregningsmæssige kompleksitet, iboende parallellitet samt optimale eksekveringshastighed.

At give den studerende viden om metoder til analyse og vurdering af DSP-algoritmers

numeriske egenskaber.

Indhold:

Algoritmers repræsentation.

Repræsentationsformer; signalflow-, dataflow- og precedencegrafer.

Kompleksitetsmål; beregning, memory, kommunikation og struktur.

Kritisk Sti, Kritisk Loop, og Maksimal sample-rate.

Parallellitet, Granularitet og Performancemål.

Algoritmers nøjagtighed.

Metoder til simulering af lineære og ulineære algoritmer i endelig ordlængde.

Tolkning og vurdering af fixed-point simuleringsresultater fra lineære og ulineære

algoritmer.

Forudsætninger:

Signalbehandling (E5-2/D5-1).

Omfang:

1 ECTS

Placering:

010

Kategori:

PE