Formål:

At give forståelse af opbygning af basale algoritmer og datastrukturer herunder deres implementering i programmeringssproget C.

Indhold:

  1. Programmeringssproget C (30%)

Variable, konstanter, operatorer og udtryk.

Kontrolstrukturer.

Arrays, strenge, pointere.

Brugerdefinerede datastrukturer.

Funktioner.

Input og output.

Fejlhåndtering.

  1. Algoritmiske grundprincipper

Iteration, induktion og rekursion (20%).

  1. Eksempler på algoritmer og datastrukturer (50%).

Repræsentation af statiske datastrukturer (arrays).

Søgning, opdatering (fjerne, indsætte samt ændre elementer) og sortering i statiske datastrukturer, herunder lineær og binær søgning samt åbne og lukkede hashtabeller.

Repræsentation af dynamiske datastrukturer (lister, træer, balancerede træer, B-træer, etc.).

Søgning, opdatering (fjerne, indsætte samt ændre elementer)

Sortering i dynamiske datastrukturer, sorteringsalgoritmer.

Forudsætninger:

Datalogi på basisuddannelsen.

Omfang: 2M

Kategori: PE